יתרונות

 • ביטול עלויות חודשיות של תחזוקת קווי טלפון
 • הוזלת עלויות של תחזוקת מכונות הפקס, טונרים ודפים.
 • שלם לפי שימוש או רכוש חבילה מוזלת של כמות הדפים הנדרשת לארגון שלך.
 • רשימת פריטיםהשירות מאפשר לך להרחיב או להקטין את השימוש לפי הצורך ללא השקעה בתשתיות

ביטול המורכבות

 • ביטול הצורך לרכוש קווי טלפוניה ייעודים אנלוגיים או צירי PRI
 • אין צורך בהגדרות נוספות מעבר לשימוש בפורטים ידועים כגון : מייל
 • שימוש שקוף למשתמש, שלח וקבל פקס כמייל.
 • אין צורך להתקין מערכות הפעלה. שרתים או כרטיסי פקס יקרים .
 • שליחה בפקס של קבצים בפורמטים רבים; PDF/Office/JPG/HTML/TXT

ייעול השירות

 • פקסים יוצאים ונכנסים בצורה מאובטחת
 • שליטה על תעבורת הפקס הנכנסת והיוצאת מהארגון
 • אחידות בשליחה על ידי הוספת דף מקדים ארגוני/מחלקתי
 • שמירה על מספרי הפקס הקיימים בארגון ללא צורך להחליפם.